Om oss

Bånkallspelet ble stiftet i 2018 som en frivillig og åpen organisasjon, og har et styre på 6 personer med
bred erfaring innen kulturarbeid, profesjonell scenekunst (opptreden/tekst/dans/barneteater), lokal historiekunnskap og erfaring fra styrearbeid innen ideelle organisasjoner. 

Utgangspunktet er Bånkall gård nord i Groruddalen. Bånkallspelets formål er å formidle kunnskap om kulturen i lokalområdet i tidligere tider gjennom et musikkspell med samme navn. I tillegg til dette, vil det bli arrangert andre konserter og forestillinger for barn og voksne.

Hold deg oppdatert om våre kommende arrangementer.

Vårt styre

Arnfinn Bondkall

Arnfinn Bondkall er født og oppvokst på Bånkall gård. Gjennom 1950- og 60-tallet opplevde han gårdsdriften slik den hadde vært gjennom det meste av 1900-tallet med dyrehold, skogsdrift, åkerdrift og steinbruddsvirksomhet. Hans minner fra den tiden danner bakgrunn for miljøskildringene i Bånkallspelet.

Marie R. Bondkall

Marie R. Bondkall kom inn i familien Bondkall i begynnelsen av 1970-årene, og har siden fulgt gårdens utvikling fram til i dag og kjenner gårdens historie godt. Hun har bred erfaring fra styrearbeid innen frivillige organisasjoner, bl.a. Lions. Hun sitter også i styret for gårdens venneforening, og har vært pådriver for å arrangere julemarked på gården.

Jørn Linnerud

Jørn Linnerud er en dreven kulturarbeider. Utover mange års erfaring med alt fra kulturfestivaler til korps og sanggrupper, har han vært ansatt i Bydel Grorud med ansvar for blant annet kulturarrangementer på Bånkall Gård. 

Charlotte Brænna

Charlotte Brænna er oppvokst på Grorud og jobber idag som utøvende scenekunstner. Hun har lang erfaring som skuespiller, sanger og musikalartist. Charlotte er Bånkallspelets regissør, og er manusforfatter sammen med Stine Cecilie Winther. 

Stine C. Winther

Stine Cecilie Winther er født og oppvokst på Ammerud og jobber som sanger, låtskriver og tekstforfatter. Hun har komponert musikken til Bånkallspelet og er manusforfatter sammen med Charlotte Brænna. 

Kari Andresen

Kari Andresen har jobbet og bodd på Bånkall gård i 14 år og sitter også i styret til Bånkall gårds vennerEn venneforening som har som mål å skape interesse for gården. Kari har fulgt Bånkall gård gjennom en stor rehabilitering til slik den er idag.