august 16, 2023 8:30 pm - 10:00 pm Bånkall gård

BÅNKALL

Et spel er et skuespill med musikk som spilles utendørs på historisk grunn. Manuset bygger på lokalhistorisk stoff, og/eller har geografisk forankring. Aktørene er en blanding av profesjonelle skuespillere og hobbyskuespillere.

Groruddalen har en historie som strekker seg langt utover det de fleste i dag kjenner til. Bondesamfunnet, steinhoggermiljøet og gjennomfarten til det øvrige østlandsområdet har opp gjennom tidene satt sitt preg på miljøet og kulturen i denne nordlige delen av Oslo-området. Ikke minst har stein fra området med betegnelsen Grorudgranitt, vært viktig i forbindelse med utbyggingen av Oslo på 1900-tallet.

Med dette som utgangspunkt har idéen om et historisk musikkspel i Groruddalen lenge ligget latent. Som mangeårig kulturkonsulent i bydel Grorud og med inngående kjennskap til området fant Jørn ut at Bånkall gård måtte være det perfekte stedet for et slikt spel. En utfordring på en familiedag på gården satte idéen i sving.

Tanken om spelet vakte begeistring også hos Kari som husholder og boende på gården. Også Marie og Arnfinn tente på idéen. Familien hadde eid gården helt siden 1700-tallet og Arnfinn hadde mange gode minner fra livet på Bånkall, spesielt fra det gode miljøet rundt besteforeldrene Ragna og Alf Bondkall.

I forbindelse med planleggingen av en julekonsert i 2018 var Charlotte Brænna og Stine Cecilie Winther på jakt etter et egnet lokale. Under befaring med Jørn på Bånkall, ble tanken om spelet nevnt, og dermed fosset idéene fram. Fra og med denne dagen, var Bånkallspelet en realitet. En frivillig organisasjon ble opprettet og inntektsbringende aktiviteter kom i gang. Julekonserten i 2018 ble en av de første arrangementene til inntekt for spelet, og styret jobbet for å fremme gården som kulturarena. Arbeidet med idéer skjøt fart, og spelet begynte å ta form. Sponsorer og finansiell støtte ble hentet inn, og etter mye arbeid og planlegging, har premieredatoen endelig blitt satt (i august 2023), 5 år etter at organisasjonen ble opprettet.

Du får nå møte Alf og Ragna på Bånkall en gang på tidlig 1900-tallet og følge dem og menneskene rund gjennom noen dramatiske dager fylt av spenning, kjærlighet, sang og spill.

Billett Pris Antall Trykk her for å fortsette.
Førpremiere – 16 august 300 Kr Utsolgt